Truyền hình internet
T.X Phổ Yên phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”