Truyền hình internet
Triển khai nhiệm vụ, tổng kết công tác cộng tác viên và trao giải các cuộc thi