Truyền hình internet
Tinh giản bộ máy với chủ trương sáp nhập thôn, xóm: Bộ máy quá cồng kềnh