Truyền hình internet
Quân khu 1: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất