Truyền hình internet
Người dân vẫn chủ quan không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô