Truyền hình internet
NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2, KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XIII: Thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết