Truyền hình internet
Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tôn vinh các điển hình tiên tiến