Truyền hình internet
Dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh