Truyền hình internet
Cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND