Truyền hình internet
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Khoáng sản nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ