Truyền hình internet
129 thiếu nhi xuất sắc dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII