Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp Năm 2019, Nhà máy Kẽm điện phân thuộc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên xây dựng kế hoạch sản xuất 11.800 tấn kẽm thỏi. Trong ảnh: Nhà máy đã sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với quy mô, tính chất, điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo năng suất, hiệu quả.

“Văn hóa doanh nghiệp (DN) là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của DN và nó luôn mang nét đặc trưng riêng. Sự thành công của một đơn vị được bắt nguồn từ nền tảng của văn hóa DN”, đó là chia sẻ của người đồng chí Bùi Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên-VIMICO.

Đúng như chia sẻ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bùi Tiến Hải, xác định rõ văn hóa DN là toàn bộ những giá trị được xây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN. Nó trở thành giá trị cốt lõi, các quan niệm, các quy ước ứng xử, chuẩn mực đạo đức và cao hơn là truyền thống văn hóa qúy báu riêng có của từng DN. Trong suốt 39 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân đã vun đắp để xây dựng Công ty trở thành đơn vị hàng đầu ngành luyện kim màu của đất nước.

Đảng bộ Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên có 3 đảng bộ cơ sở và 7 chi bộ trực thuộc với 540 đảng viên trên tổng số trên 1.200 công nhân lao động. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai mạnh mẽ việc xây dựng văn hóa DN trong toàn Công ty. Điều đó được cụ thể hóa qua việc ban hành quy định văn hóa DN; triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, cụ thể là xây dựng quy chuẩn tác phong, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, xử lý công việc, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công nhân lao động; quy định thời gian làm việc, giờ nghỉ ngơi đến xây dựng logo, nhãn hiệu hàng hóa… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng vì công việc được giao; có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Từ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, vận động đoàn viên tích cực triển khai thực hiện xây dựng văn hóa DN. Việc triển khai xây dựng văn hóa DN luôn được gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, Đảng bộ Công ty đều xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam. Mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã chấp hành và thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.  Qua bình xét hằng năm, 100% gia đình cán bộ, công nhân đều đạt gia đình văn hóa.

Tại văn phòng Công ty cũng như các đơn vị thành viên nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, DN đều quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thường xuyên tổ chức các hội diễn văn nghệ, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh. Hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nếu như năm 2016, toàn Công ty có 35 sáng kiến với giá trị làm lợi lên đến 13 tỷ đồng thì năm 2017 có 32 sáng kiến, giá trị làm lợi trên 28 tỷ đồng. Năm 2018, toàn Công ty có 41 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 31 tỷ đồng. Trong số các sáng kiến trên, nhiều đề tài đã được trao giải cao đơn cử như đề tài “Xử lý thu hồi kẽm từ nước rửa bã sắt Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên” của kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn với giá trị làm lợi trên 4,5 tỷ đồng đã đạt giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng là 7 triệu đồng. Hằng năm, Công ty đều tổ chức tuyên dương, vinh danh các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và các lĩnh vực công tác. Năm 2018, tổng số tiền thưởng trong phong trào thi đua nước rút 90 ngày đêm và phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các tập thể, cá nhân là gần 1 tỷ đồng.

      Văn hóa DN còn được cán bộ, công nhân Công ty thể hiện rõ qua tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chia sẻ với cộng đồng. Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm với các địa phương nơi đứng chân. Cụ thể như: Tham gia ủng hộ Tuần cao điểm Tết vì người nghèo các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa và T.P Thái Nguyên với số tiền trên 1 tỷ đồng; ủng hộ công trình tôn tạo, trùng tu Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915 Gia Sàng 200 triệu đồng; công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) 200 triệu đồng; ủng hộ xây dựng, cải tạo các trường học trên địa bàn T.P Thái Nguyên 500 triệu đồng; ủng hộ xây dựng trường học, trung tâm văn hóa huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trên 4 tỷ đồng…

Từ việc quan tâm xây dựng văn hóa DN đã tạo dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất và tư duy đổi mới trong toàn Công ty. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động đã luôn thể hiện được bản lĩnh của người thợ mỏ: Chịu đựng gian khó, kiên trì, sáng tạo, xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Nhờ vậy, đời sống văn hóa tinh thần, cơ sở vật chất, thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo và ngày càng nâng cao. Song điều cốt lõi nhất là những giá trị văn hóa ấy tiếp tục được vun đắp, phát huy đóng góp xây dựng thương hiệu, uy tín của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – VIMICO phát triển bền vững.

Thúy Hằng