Xây dựng đội ngũ thanh tra kỷ cương, liêm chính

Xây dựng đội ngũ thanh tra kỷ cương, liêm chính Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ngày 20-5, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, đã làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Thanh tra tỉnh đã duy trì tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao đã được xem xét kịp thời, đúng trình tự, thủ tục. Công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Về công tác xây dựng Đảng vững mạnh được thực hiện tốt trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ thanh tra kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Văn Dương, Bí thư Đảng ủy khóa II tái cử chức Bí thư Đảng ủy khóa III.

Linh Lan