Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện Người dân xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh chăm sóc diện tích chè vụ Đông.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh (Đại Từ) luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ xã không có đảng viên yếu, kém, các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Trương Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 180 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ, trong đó có 5 đồng chí miễn sinh hoạt. Xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên việc tuyên truyền được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo. 

Cụ thể, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, trong đó cán bộ, đảng viên là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Đặc biệt, Đảng bộ xã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phong trào làm theo gương Bác đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác, lao động sản xuất và các hoạt động xã hội. 

Cùng với nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đảng viên, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, hằng năm, Đảng ủy xã xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra đối với các chi bộ trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, công tác thu nộp Đảng phí, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó, giúp các chi bộ, đảng viên nhận diện và đấu tranh chống lại những biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, Đảng ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự sinh hoạt của các chi bộ, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những sự việc nảy sinh ở cơ sở, từ đó kịp thời đưa ra cách giải quyết kịp thời. Năm 2018, Đảng ủy xã đã thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy trình kết nạp đảng viên và quy trình chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Đồng thời, thực hiện 2 cuộc kiểm tra về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy xã đã thành lập Đoàn kiểm tra tài chính Đảng tại 5 chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Tính từ đầu năm đến nay, ngoài việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, Đảng ủy xã còn tiến hành 1 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Chi bộ Cường Thịnh và đồng chí Bí thư Chi bộ, qua kiểm tra đã chỉ rõ những ưu, nhược điểm để kịp thời rút kinh nghiệm.

Nhằm xây dựng Đảng mạnh về tổ chức, Đảng ủy xã đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các chi bộ để phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của mình ở cơ sở trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mặc dù, việc kết nạp đảng viên mới gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các chi bộ nông thôn, tuy nhiên, nhờ tích cực phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng, nên những năm gần đây, xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên. Năm 2018, xã kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, cử 13 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng. Từ đầu năm đến nay, xã đã cử 4 quần chúng tham gia bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 7 đồng chí bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, 9 đồng chí tham gia lớp chuyên viên quản lý Nhà nước, kết nạp thêm 6 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị... Bên cạnh đó, Đảng bộ xã luôn duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, ấn định vào ngày 28 hằng tháng, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt, để tiện cho việc phân công đảng ủy viên cùng tham dự sinh hoạt, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi có sự việc xảy ra. Nội dung sinh hoạt cũng thường xuyên được đổi mới theo hướng thiết thực, chỉ rõ những ưu điểm, thế mạnh cũng như hạn chế, yếu kém, để kịp thời động viên khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình và đề ra giải pháp khắc phục đối với những hạn chế.

Nhờ tích cực xây dựng tổ chức đảng từ cơ sở, Đảng bộ xã Phú Thịnh ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao. Vài năm trở lại đây, xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp. Qua đánh giá, phân loại, năm 2018, Đảng bộ có 3/18 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 32/167 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... 

Hải Hằng