Xây dựng cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh

Xây dựng cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh

Ngày 25-3, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - đoàn thể (thuộc Đảng bộ huyện Đại Từ) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần I, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - đoàn thể đã đạt được nhiều thành tích, các chỉ tiêu đề ra cơ bản được hoàn thành. Cụ thể, Đảng bộ có 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, đảng viên xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%; các đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt vững mạnh trở lên; bình quân mỗi năm kết nạp từ 2-3 đảng viên mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 51 lượt cán bộ, đảng viên được các cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Tổ chức đảng ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc… 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa; các đoàn thể chính trị - xã hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí (ảnh)

Thu Huyền