Xây dựng chỉ tiêu nghị quyết sát với thực tế

Xây dựng chỉ tiêu nghị quyết sát với thực tế Gia đình đảng viên Vũ Văn Sang, xóm La Đuốc, xã Tân Kim đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi gà mái và xây dựng lò ấp trứng, mỗi tháng cung cấp ra thị trường từ 40-50 vạn gà giống.

Thực tế tại một số đảng bộ thuộc Huyện ủy Phú Bình chúng tôi nhận thấy trong xây dựng báo cáo chính trị cấp ủy các địa phương đã chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lý lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi nhận thấy việc chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ. Các báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội sau một nhiệm kỳ. Về cơ bản, 17 chỉ tiêu được đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt kế hoạch như: Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp năm 2019 đạt 74 triệu đồng/năm, đạt 102,7% kế hoạch (nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt 72 triệu đồng/ha/năm); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41 triệu đồng/người/năm, đạt 102,5% kế hoạch (nghị quyết đề ra phấn đấu đến năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người/năm); số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ là 46 đồng chí, vượt 15% so với nghị quyết đề ra… Các báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được, cũng như những hạn chế cần khắc phục, như: Sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã có lúc, có nơi còn chưa sâu sát và quyết liệt; một số cán bộ, công chức xã và cán bộ không chuyên trách các xóm tinh thần, trách nhiệm chưa cao, còn thụ động trong việc tham mưu, đề xuất xử lý các công việc; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trong những năm qua chưa được xử lý dứt điểm…

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Bùi Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lý chia sẻ thêm: Quán triệt tinh thần chỉ đạo trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đó là việc xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ là phải phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội... Khi xây dựng báo cáo chính trị, chúng tôi đánh giá đúng tình hình thực tế đó là với vị trí là trung tâm của các xã phía Bắc của huyện, mặc dù 5 năm qua, địa phương đã có sự chuyển mình rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, song vẫn chưa phát huy hết lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Vì thế, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Để đạt được mục tiêu này, trong phát triển kinh tế, xã xây dựng mô hình cánh đồng chuyên canh về rau xanh, hoa tươi tại các xóm Vạn Già, Hóa, Dinh, Thượng Mới. Chúng tôi xây dựng chỉ tiêu này là có sở cứ thực hiện vì hiện nay thông qua UBND xã, 1 doanh nghiệp ở Bắc Giang đã ký hợp đồng với người dân triển khai trồng đậu tương, rau. Mô hình này mang lại hiệu quả cao với giá trị sản phẩm đạt trên 100 triệu đồng/ha đất nông nghiệp. Xã đã thành lập 2 hợp tác xã để tập trung chỉ đạo sản xuất theo chuỗi từ đầu vào sản xuất là cung ứng cây, con giống đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện để tập trung tuyên truyền, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương; quy hoạch lại chợ của xã. Đây là cơ sở giúp địa phương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Còn đối với xã Tân Kim, một địa phương được biết đến bởi thế mạnh kinh tế đồi rừng và phát triển chăn nuôi. Đồng chí Phạm Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã khóa XX khẳng định: Báo cáo chính trị của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương. Trong giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp tiếp tục tăng, chiếm khoảng 65-70%, trong đó chủ yếu là chăn nuôi gia cầm. Trên địa bàn hiện có 69 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 7 hộ được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP. Kết quả trên khẳng định địa phương đã lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đã khai thác thế mạnh đồi rừng để phát triển chăn nuôi gia cầm, nâng cao chất lượng thương hiệu gà đồi Phú Bình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã đạt 2,6%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Từ phát triển chăn nuôi gia cầm, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu ngay tại quê hương. Đây chính là cơ sở để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tập trung định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, coi trọng phát triển chăn nuôi gia cầm quy mô vừa và lớn theo hướng bền vững, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường.

Từ thực tế 2 đảng bộ nêu trên chúng tôi nhận thấy, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy đã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả. Nhờ vậy, những mục tiêu lớn được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện được trí tuệ, trách nhiệm của đảng bộ, nhân dân và tư duy, tầm nhìn, định hướng lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Để ngay sau đại hội, cấp ủy các địa phương tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thúy Hằng