Vững bước trên chặng đường mới

Vững bước trên chặng đường mới Lãnh đạo xã Hóa Thượng trao đổi, nắm tình hình thực tế tại xóm An Thái.

Cuối năm 2020 này, xã Hóa Thượng sẽ đủ điều kiện để trở thành thị trấn, gánh vác “sứ mệnh” là trung tâm hành chính của huyện Đồng Hỷ. Xa hơn nữa, địa phương định hướng và phấn đấu trở thành đô thị loại IV. Công việc còn nhiều bộn bề và thách thức, nhưng với những tiền đề đã đạt được cùng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, mục tiêu đó chắc chắn sớm trở thành hiện thực.

Giai đoạn 2015-2020 có thể coi là một nhiệm kỳ nhiều biến động của Đảng bộ xã Hóa Thượng. Đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi; một số xóm thực hiện sáp nhập. Đặc biệt là sau khi thị trấn Chùa Hang sáp nhập về T.P Thái Nguyên (năm 2017), xã Hóa Thượng được xác định trở thành trung tâm hành chính của huyện Đồng Hỷ. Điều này đồng nghĩa với việc địa phương được đón nhận nhiều dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng. Đồng chí Phó Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhận định: Thách thức không nhỏ nhưng đi cùng với đó là rất nhiều cơ hội. Từ định hướng đúng đắn, giải pháp thực hiện phù hợp của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng mục tiêu phấn đấu của từng năm; chính quyền và các tổ chức đoàn thể quyết tâm thực hiện, cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân nên 13 chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt so với kế hoạch.

Trong những kết quả đạt được, việc thu hút đầu tư và huy động vốn để triển khai các dự án có thể coi là bước đột phá ở Hóa Thượng. Địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện, vận động người dân đồng thuận chấp hành tốt 15 dự án hạ tầng triển khai trên địa bàn. Trong đó nhiều dự án quy mô lớn, như: Khu trung tâm hành chính huyện; Khu dân cư Hồng Thái; Dự án trang trại nông nghiệp sạch Thái Nguyên ở xóm Tân Thái và Tam Thái; mở rộng Quốc lộ 17 và đường tỉnh 273 Hóa Thượng - Hòa Bình. Cùng với đó, xã huy động được gần 14 tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể là xây dựng mới và sửa chữa 9 nhà văn hóa xóm; xây dựng 23 phòng học và khuôn viên Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia; đổ bê tông 13,4km đường và kênh mương nội đồng... Đáng chú ý, kết quả nói trên có dấu ấn, sự đóng góp rất tích cực từ chính người dân. Trong 5 năm vừa qua, nhân dân xã Hóa Thượng đã tự nguyện hiến 13.275m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động; cùng với các đoàn thể, nhà hảo tâm đóng góp, đối ứng được 163 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và các công trình hạ tầng khác.

Mô hình trồng hoa đồng tiền ở xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính được xã Hóa Thượng đặc biệt quan tâm. Chính quyền xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình về cải cách hành chính của cấp trên. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính; niêm yết đầy đủ thủ tục theo thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Qua khảo sát, chấm điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính ở Hóa Thượng đạt loại xuất sắc. Ngoài ra, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cũng được tăng cường. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hóa Thượng đã tổ chức tổng cộng 17 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân; thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình, kịp thời lắng nghe ý kiến và giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách…

Trong niềm phấn khởi với kết quả đạt được, Đảng bộ xã Hóa Thượng xác định mục tiêu chung cho giai đoạn 2020-2025 là: Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung thu hút đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, từng bước phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2030. Bí thư Đảng ủy xã Phó Thị Thủy cho rằng, đặt mục tiêu cao cũng có nghĩa là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phải thực sự quyết tâm và có giải pháp thực hiện phù hợp. Cùng với báo cáo chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Trong đó nội dung đột phá tiếp tục là đầu tư cho kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Nhiều dự án trọng điểm như: Khu tổ hợp dịch vụ công viên thể thao Hồng Thái ở xóm Tam Thái; khu thương mại dịch vụ Phúc Thịnh ở xóm Sơn Quang; khu dân cư số 5 Hưng Thái (giai đoạn 2)…sẽ sớm hình thành. Đồng thời, quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại; đa dạng loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Một nhiệm vụ cũng là giải pháp rất quan trọng nữa cần phải kể đến xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tận tụy và trách nhiệm với công việc để phát huy tốt nền tảng sẵn có, vững bước trên chặng đường mới.

Nhị Hà