Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen của Đảng bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 10-1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Năm 2018, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, tổng hợp các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giúp cấp ủy có chất lượng cao. Trong năm, đã phối hợp tham mưu ban hành 5 chỉ thị, 1 nghị quyết, 126 báo cáo, 6 chương trình, 44 kế hoạch, 119 kết luận, 3 đề án, 3 quy chế, quy định và trên 1.000 thông báo, công văn các loại.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong năm, đã kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào Đảng; cử 2 đồng chí đi bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Qua phân loại đã có 14/63 đảng viên được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho Chi bộ Tổng hợp đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Năm 2018, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là 1 trong 12 chi, đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, các đảng viên cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Nội dung một số buổi sinh hoạt chi bộ còn chưa phong phú, nặng về chuyên môn; ít có các buổi sinh hoạt chuyên đề; công tác tự phê bình, phê bình còn hạn chế; vai trò hạt nhân của đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động còn mờ nhạt...

Hằng Nga