Triển khai Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền

Triển khai Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền

Chiều ngày 2-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành để quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2019, phương hướng trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW chủ trì điểm cầu ở Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu Thái Nguyên (ảnh).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Về tổng thể, đây là lần đầu tiên có một văn bản mang tính pháp quy của Đảng về kiểm soát quyền lực cũng như kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng chống chạy chức, chạy quyền. Quy định 205-QĐ/TW gồm 4 phần, 15 điều, được thiết kế chặt chẽ nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng quyền hạn, lạm quyền, lộng hành trong công tác cán bộ, các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11-2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và có nhiều đổi mới. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 30/11/2019, đã quán triệt và triển khai Quy định 205-QĐ/TW tới toàn bộ cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, địa phương, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020; tổng kết các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để phục vụ công tác xây dựng báo cáo chính trị...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12-2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Làm tốt công tác tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2019 và  của cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện. Tổ chức tổng kết đánh giá các chương trình, đề án, làm cơ sở xây dựng báo cáo chính trị sát với thực tiễn. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với luân chuyển, điều động cán bộ, làm cơ sở xây dựng nhân sự đại hội đảng bộ. Đồng thời chủ động nắm bắt dư luận, đặc biệt là các đơn thư khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 gắn với tổng kết phong trào thi đua và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhất là dịp vui xuân đón Tết cổ truyền 2020.

Thúy Hằng