Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên:
Triển khai công tác xây dựng Đảng

Sáng 9-1, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, Đảng bộ Bệnh viện đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng tới 100% đảng viên; thực hiện tốt cuộc vận động Đổi mới phong cách, thái độ làm việc của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý và nâng cao chất lượng bệnh viện.Trong năm, Bệnh viện khám cho trên 347.700 lượt người bệnh; khám chữa bệnh tại các khu công nghiệp và các đơn vị ngoài bệnh viện trên 99.166 người; điều trị nội trú cho 60.220 lượt; tổng số thủ thuật 133.114 ca…

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2018, Đảng bộ đã kết nạp được 35 đảng viên mới. Đảng bộ Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019, tập trung thực hiện tổng thể 7 đề án chiến lược mà chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XV đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau: Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; quyết tâm xây dựng Bệnh viện xanh - sạch - đẹp theo hướng hiện đại; cải tiến và nâng cao chất lượng Bệnh viện toàn diện, từng bước duy trì và giữ vững chất lượng Bệnh viện đạt nhóm đầu khu vực miền núi phía Bắc…

M.P