Triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Ngày 15-7, Đảng bộ Báo Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Báo Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động có lập trường vững vàng, kiên định trước những thử thách, khó khăn; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục trong toàn Đảng bộ. Việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức kịp thời gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, cụ thể.

6 tháng cuối năm, Đảng bộ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi phong trào.

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã triển khai phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và tham gia tích cực vào cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954-2019).

Thúy Hằng