Thành ủy Sông Công:
Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết

Ngày 20-3, Thành ủy Sông Công đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Đề án số 11-ĐA/TU ngày 3-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho hơn 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp Thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối Dân Đảng, Đảng bộ Khối Chính quyền. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Bí thư Thành ủy truyền đạt các nội dung của: Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 28, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Thông qua việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết nhằm giúp các đại biểu nắm vững quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện; trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan trong việc lãnh đạo, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị.

V.V