Tích cực tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh

Tích cực tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh khóa III.

Ngày 27-6, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh hiện có 33 đảng viên, trong đó có 31 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham mưu với HĐND tỉnh trong việc cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các Nghị quyết của HĐND tỉnh để quyết định về kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng -an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể: Đã tham mưu để HĐND tỉnh ban hành 235 nghị quyết và tổ chức trên 60 cuộc khảo sát, giám sát; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức 4 phiên chất vấn, giải trình; tham mưu thực hiện thẩm tra đối với trên 250 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp của tỉnh trình tại kỳ họp.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá XII...; đã kết nạp được 5 đảng viên mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, như: chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đưa ra mục tiêu tổng quát đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành và tham mưu, phục vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III gồm 5 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV.

Thu Hằng