Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính

Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ngày 18-5, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đảng bộ Sở có 9 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận trực thuộc, với tổng số 242 đảng viên. Đảng bộ không ngừng phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng ngành phát triển toàn diện, vững chắc. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ kết nạp mới 51 đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương Đảng và của Đảng bộ tỉnh. Sở có hàng chục văn bản tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hàn các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phục vụ phát triển sự nghiệp trên 4 lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh; khẳng định vai trò toàn diện của tổ chức Đảng đối với cơ quan, đơn vị và toàn ngành. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp mới từ 50 đảng viên trở lên; 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận và 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy; nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phạm Ngọc Chuẩn