Thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng

Thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng

Sáng 1-7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan liên quan (ảnh).

Theo đánh giá tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Trong đó nổi bật là phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tham mưu, hoàn thành 8/14 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, 3 ngành, đơn vị tập trung phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, như: Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng và nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp...

Quỳnh Trang