Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 30-12, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, (UBKT) nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Theo báo cáo, ngay sau Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã xây dựng quy chế làm việc bám sát nội dung nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Quy chế đã cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn công tác đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; quy định cụ thể nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc. Đồng thời xây dựng quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hùng đánh giá cao sự chủ động trong xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Nội dung các quy chế đúng nguyên tắc, thẩm quyền, có sự chủ động trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc và các quy định công tác của ngành…

 

Hồng Tâm