Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

Ngày 9-7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 25.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, Thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu cụ thể đạt khá như: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 4.280 tỷ đồng, bằng trên 56% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch tỉnh giao; kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 356 đảng viên mới, bằng trên 79% kế hoạch. Công tác triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn được chỉ đạo tích cực; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

6 tháng cuối năm, Đảng bộ Thành phố đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực như xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, quản lý đất đai; đẩy nhanh công tác thu ngân sách ...

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự thảo Kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.P Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Linh Lan