Huyện ủy Định Hóa:
Tập trung đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22-3, Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.

Trong quý I năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân có nhiều cải thiện. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 4.000ha, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 69 tỷ đồng, tăng trên 7,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 12,28 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm tỉnh giao... Về công tác xây dựng Đảng, trong quý I, Đảng bộ đã kết nạp 46 quần chúng ưu tú vào Đảng (tăng 24 đồng chí so với cùng kỳ)…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong quý II, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa và các loại cây rau màu vụ xuân; sớm hoàn thành kế hoạch trồng rừng, trồng chè theo kế hoạch; chủ động kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm, long móng; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa 3 xã: Sơn Phú, Bình Thành, Thanh Định về đích nông thôn mới trong năm 2019...

Tại Hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện đã nêu một số đề xuất, kiến nghị với thường trực Huyện ủy nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quý II năm 2019, như: Đề nghị huyện hỗ trợ thêm kinh phí để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; sớm bố trí nguồn vốn khắc phục tình trạng một số công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp;đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người dân thực hiện các dự án trồng rừng; sớm có chỉ đạo cụ thể về việc sắp xếp, sáp nhập các xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện…

 

Nguyên Ngọc