Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Từ đầu năm tới nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của T.X Phổ Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của cấp trên để xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế cơ sở.

Trong đó, nội dung tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, khuyết điểm như: Việc kê khai tài sản; quản lý, sử dụng tài chính; sử dụng đất công; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Cụ thể, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 2 tổ chức đảng và 4 cá nhân; UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6 tổ chức đảng; tiếp nhận 5 đơn kiến nghị, tố cáo, trong đó có 1 đơn UBKT Thị ủy đang tiến hành giải quyết, 5 đơn chuyển về cơ sở giải quyết theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp của T.X Phổ Yên đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên (trong đó 3 trường hợp ở mức độ cảnh cáo).

Theo đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát đảng ở Phổ Yên được tiến hành nghiêm túc, vừa có tính răn đe, vừa có tính giáo dục, cảnh báo được các sai phạm, khuyết điểm ngay từ đầu. Từ đó tạo niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Nhị Hà