Rà soát, sàng lọc để đảm bảo chất lượng đội ngũ

Rà soát, sàng lọc để đảm bảo chất lượng đội ngũ Giáo dục truyền thống cách mạng gắn với các điểm di tích lịch sử trên địa bàn là nội dung được Đảng bộ xã Tân Dương quan tâm thực hiện.

Rà soát, sàng lọc đảng viên được Huyện ủy Định Hóa xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt là từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị số 28-CT/TW), nội dung này tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng của đội ngũ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.

Đảng bộ huyện Định Hóa hiện có 45 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 7.600 đảng viên. Ông Triệu Đình Giáp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trước khi có Chỉ thị số 28-CT/TW, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa chú trọng. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở thành lập bộ phận giúp việc, hướng dẫn chi, đảng bộ phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên và đột xuất, tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm... từ đó từng bước nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Đối với Chỉ thị số 28-CT/TW, Huyện ủy Định Hóa đã chỉ đạo sao lục nội dung gửi các chi, đảng bộ trực thuộc để phổ biến, quán triệt đến từng đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo tổ chức, triển khai, cụ thể hóa nội dung. Ban Tổ chức Huyện ủy phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát ở cơ sở. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên.

Tính từ đầu năm tới nay, Đảng bộ huyện Định Hóa đã tiến hành xóa tên 6 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 7 trường hợp. (Năm 2018 xóa tên 13 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 10 trường hợp). Những trường hợp này phần lớn có tuổi đời trẻ, thuộc diện mới bồi dưỡng kết nạp Đảng. Một phần do nhận thức hạn chế, bận đi làm ăn xa không có thời gian nên tự ý bỏ sinh hoạt Đảng.Bà Hoàng Thị Minh, Bí thư Đảng ủy xã Linh Thông cho biết: Nếu chỉ tính năm nay thì Linh Thông làm thủ tục cho ra khỏi Đảng nhiều nhất huyện, gồm 4 đảng viên là: Nguyễn Thị Tô, xóm Nà Chú; Lưu Thị Thu Thủy, xóm Bản Chang; Hoàng Thị Tình và Ma Văn Đại cùng ở xóm Tân Thái. Lý do chung là khó khăn về kinh tế, bản thân đi lao động xuất khẩu nên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi Đảng. Điều này phổ biến chứ không riêng ở Linh Thông khi đảng viên rời khỏi địa phương đi làm ăn xa, thậm chí xuất khẩu lao động. Qua đây cũng cho thấy một thực tế là việc tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, còn chạy theo chỉ tiêu cấp trên giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn buông lỏng. Đây là những nội dung mà chúng tôi sẽ tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đảng bộ xã Tân Thịnh cũng vừa làm thủ tục xóa tên đối với đảng viên Đào Duy Tùng, sinh năm 1994, thuộc chi bộ Nà Lèo. Ông Vũ Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Đồng chí Tùng tự bỏ ý sinh hoạt từ tháng 12-2018 tới nay. Quan điểm của Đảng ủy xã là thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng. Sau khi có chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Đảng ủy đã chỉ đạo tiến hành rà soát ở tất cả các chi bộ, đặc biệt là siết chặt lại việc lựa chọn nguồn bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Quần chúng phải thực sự là người tiêu biểu, có ý thức chính trị và tích cực đóng góp vào các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa, hiện nay việc triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW đang ở bước phổ biến, quán triệt từng chi bộ và đảng viên; bắt đầu thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên. Sau khi có kết quả sơ bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác quản lý đảng viên. Trong đó nhấn mạnh giải pháp là thường xuyên sâu sát, tìm hiểu tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt những biểu hiện suy thoái. Nếu phát hiện thì cương quyết loại bỏ những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chỉ thị số28-CT/TW, ngày21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đó là việc đổi mới, nâng cao chất lượng học lý luận chính trị, học tập nghị quyết; khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng hoặc vụ lợi, cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên từ chi bộ. Việc này nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Nhị Hà