Quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư

Ngày 25-6, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của huyện đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời được quán triệt các chỉ thị Ban Bí thư: Chỉ thị số 41 về Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng; Chỉ thị số 42 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 43 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Hội nghị cũng tổng kết công tác kiểm tra kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Ngay sau Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đề án và danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy Phương