Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chiều ngày 6/11 đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 đã có cuộc kiểm tra tại Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 22/11/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016-2020”. Tiếp và làm việc với đoàn có GS-TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN (ảnh).

ĐHTN hiện có 11 đảng bộ cơ sở và 01 đảng bộ bộ phận với trên 3100 đảng viên. Triển khai Đề án số 06-ĐA/TU, Đảng bộ đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Từ Đảng ủy ĐHTN đến các cấp ủy cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 70% đạt trong sạch vững mạnh. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo ĐHTN thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đó là: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên kết quả còn hạn chế, việc nêu gương ở một bộ phận cấp ủy còn chưa được thường xuyên. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thể hiện và phát huy tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: Việc kiểm tra lần này nhằm đánh giá những việc làm được, chưa làm được để tiếp tục có những giải pháp cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng ủy ĐHTN, báo cáo đã bám sát đề cương, kế hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Đồng tình với các hạn chế mà Đảng ủy ĐHTN đã chỉ ra, để Đề án số 06-ĐA/TU thực hiện thắng lợi, đồng chí đề nghị Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, chú trọng kiểm tra chuyên đề những nơi có biểu hiện chưa thống nhất. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Thúy Hằng