Phú Bình: Xây dựng nhiều công trình chào mừng đại hội đảng các cấp

Phú Bình: Xây dựng nhiều công trình chào mừng đại hội đảng các cấp Công trình cổng chào huyện Phú Bình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cùng với dự án Quảng trường trung tâm (tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng), dự án xây dựng cổng chào huyện (tổng mức đầu tư 5,1 tỷ đồng) được lựa chọn là 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội, như: Xây dựng mới, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xóm; làm đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; trồng các tuyến đường hoa…

Các công trình, phần việc trên không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn liền với các tiêu chí trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Hằng Nga