Phú Bình: Tổng kết công tác xây dựng Đảng

Ngày 10-1, Đảng bộ huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo cán bộ và nhân dân trong huyện thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo tích cực. Năm 2017, toàn huyện đã kết nạp được 239 đảng viên mới (đạt 104,36%), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 6.790 đảng viên. Toàn Đảng bộ có 30/52 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 57,7 %), trong đó có 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 21/52 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 40,4%).

Về chất lượng đảng viên, toàn đảng bộ có 6.120 đảng viên thuộc diện xếp loại, trong đó có 720 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12,42%), trong đó có 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo triển khai, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…,  đã có 8 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 33 lượt chi, đảng bộ trực thuộc; giám sát thường xuyên 53 tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh những việc đã đạt được thì vẫn còn một số hạn chế: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, đề án của một số cấp ủy chưa sát với thực tế của địa phương, hiệu quả chưa cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn có đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng, phải xử lý kỷ luật.

Năm 2018, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp đảng viên mới tăng 3,5% so với tổng số đảng viên năm 2017.

Tại hội nghị, huyện Phú Bình đã tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho Mẹ Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1919), xóm Phú Minh, xã Đào Xá và Mẹ Trần Thị Thoa (sinh năm 1914), xóm Giàn, xã Tân Hòa.

Ngọc Ánh