Phát huy vai trò đảng viên trong từng công việc cụ thể

Phát huy vai trò đảng viên trong từng công việc cụ thể Người lao động của Công ty CP Phụ tùng máy số 1 trong giờ làm việc.

Trong điều kiện thị trường luôn biến động, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng những năm gần đây, Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (đóng tại T.P Sông Công) vẫn luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính, đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng cho gần 1.200 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Có nhiều yếu tố giúp Công ty đạt kết quả này, trong đó không thể không nhắc tới vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là sự gương mẫu, tiên phong của đội ngũ đảng viên.

Kết quả bình xét, phân loại đảng viên năm 2018 của Đảng ủy Công ty cho thấy, 100% đảng viên (233 đảng viên chính thức) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18/18 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty cũng luôn được Thành ủy Sông Công công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả sản xuất - kinh doanh tốt của Công ty trong những năm gần đây đã minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và sự gương mẫu, tiên phong của các đảng viên. Ví dụ như năm 2018, các sản phẩm chính của Công ty là phụ tùng, linh kiện xe máy, ô tô bị cạnh tranh khốc liệt, có đối tác lớn giảm giá trị đơn đặt hàng nhưng bằng nhiều giải pháp phù hợp, Công ty vẫn đạt doanh thu 900 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước; nộp ngân sách 33,5 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế vượt 60% kế hoạch năm…

Đồng chí Phương Tấn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty CP Phụ tùng máy số 1 cho biết: Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, để duy trì và tăng trưởng doanh thu, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, Đảng ủy Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, như: Đầu tư mới, cải tiến máy móc, thiết bị (trung bình mỗi năm khoảng 50 tỷ đồng); áp dụng nhiều sáng kiến, kỹ thuật mới vào sản xuất - kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm (riêng năm 2018, Công ty đã chi khen thưởng cho những cá nhân có sáng kiến 500 triệu đồng); phát triển thêm sản phẩm mới, thị trường mới, chú trọng hơn đến xuất khẩu; quan tâm cải thiện môi trường lao động, phát động các đợt thi đua…

Để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng nhân tố con người, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên (đây là một trong ba vấn đề được Đảng ủy Công ty xác định là trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, cùng với công tác chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ). Bên cạnh việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, giữa cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị, đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công ty và các chi bộ luôn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Đồng thời chú trọng kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng, động viên kịp thời những người có thành tích hoặc phê bình, nhắc nhở những cá nhân có biểu hiện lơ là, không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác cán bộ cũng luôn được Đảng ủy Công ty coi trọng từ việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến việc bổ nhiệm vào những vị trí phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.

Chi bộ Cơ khí 2 là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu của Đảng bộ Công ty CP Phụ tùng máy số 1 bởi luôn phát huy vai trò lãnh đạo Phân xưởng Cơ khí 2 hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. 14 đảng viên trong Chi bộ đều là các đầu mối, được phân công giữ những vị trí then chốt trong Phân xưởng (tổ trưởng và trưởng các đoàn thể). Đồng chí Lê Kiều Hưng, Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 2 chia sẻ: Dù phải đảm bảo thời gian và kế hoạch sản xuất, giao hàng nhưng chúng tôi vẫn duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định. Nội dung sinh hoạt cụ thể, sát thực với nhiệm vụ của đơn vị, như việc quản lý đảm bảo tuân thủ giờ giấc làm việc, quy trình vận hành máy móc, sắp xếp lại thiết bị cho phù hợp, đảm bảo kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm… Điều thuận lợi với tôi trên cương vị Bí thư Chi bộ là các đồng chí đảng viên đều là những người gương mẫu, đi đầu trong công việc, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Thành Chung, Tổ trưởng Tổ phay, người đã nhiều năm là Chiến sĩ Thi đua và được Bộ Công Thương tặng Bằng khen…

Có thể thấy, kết quả trong lãnh đạo sản xuất - kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách, chăm lo đời sống cho người lao động cũng như sự công nhận của cấp ủy cấp trên đã chứng minh Đảng bộ Công ty CP Phụ tùng máy số 1 là một tổ chức đảng vững mạnh. Ở đó, từng chi bộ và các đảng viên đã, đang phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Trần Quyền