Nhân Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp

Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư tìm hiểu thực tế, nắm bắt tiến độ triển khai một dự án đầu tư trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) hiện có 51 đảng viên, chiếm 82,3% trong tổng số công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, tổ chức. Từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH-ĐT, trong nhiệm kỳ qua, Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong công tác tổng hợp, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, tổ chức và đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý KT-XH, đầu tư trong nước và nước ngoài ở địa phương, xúc tiến đầu tư, công tác đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp (DN), tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về DN, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong  chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đây là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Có thể nói, trong các nhiệm vụ của Sở, việc vận động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xúc tiến đầu tư được xem là đạt kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua. Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh là 17 dự án, với tổng số vốn thu hút mới và tăng thêm trên 71 triệu USD. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 130 dự án FDI còn hiệu lực. Qua đó đã đóng góp vào số thu ngân sách của tỉnh trong nhiệm kỳ là 17,3 triệu USD, tăng 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước và tạo việc làm cho trên 15 nghìn lao động. Ngoài ra, Sở cũng đã làm tốt việc vận động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đầu tư công, với trị giá 2.678 tỷ đồng, vốn phi chính phủ nước ngoài thu hút đạt 208,8 tỷ đồng... Góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển của tỉnh.

Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, với vai trò là cơ quan thường trực, Sở đã làm tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh tiếp hàng trăm lượt/năm các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; tích cực tham mưu cho tỉnh công tác vận động và xúc tiến đầu tư vào tỉnh thông qua việc tổ chức thành công 19 sự kiện như: hội nghị, hội chợ, hội thảo xúc tiến đầu tư trong nước và tham dự các sự kiện xúc tiến đầu tư nước ngoài... Đặc biệt, ngày 1-7-2018, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ cũng như nhiều tổ chức quốc tế, DN trong và ngoài nước đánh giá cao. Đến nay, đã có có 41 nhà đầu tư đang triển khai 54 dự án, tổng nguồn vốn đăng ký thực hiện trên 113,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 29/57 dự án đã hoàn thành thủ tục về đầu tư, hiện đang triển khai xây dựng, sản xuất, kinh doanh...; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Nguyên luôn đứng ở tốp khá và tốt của cả nước.

Ông Vũ Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thái Phú An, đơn vị đồng triển khai thực hiện Dự án Big C chia sẻ: Tôi đánh giá cao sự thân thiện và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư cũng như  triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong đó Sở KH-ĐT với vai trò là cơ quan đầu mối để giải quyết kịp thời, đúng quy định những yêu cầu, vướng mắc của DN, đã giúp chúng tôi cảm thấy thực sự yên tâm khi đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Ngoài ra, trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh và phát triển DN; cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Sở đã thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra đối với 194 dự án đầu tư ngoài ngân sách để vừa đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời qua đó cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 73 dự án chậm tiến độ mà không có khả năng triển khai thực hiện, nhằm tạo cơ hội đầu tư cho các DN có khả năng. Trung bình mỗi năm, số DN được thành lập mới trên địa bàn toàn tỉnh là 350 DN. Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số trên 6.800 DN đăng ký trên, tăng 35,9% so với năm 2015, với tổng vốn đăng ký trên 89.000 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2015...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác và có điều kiện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 7 đảng viên mới; cử 13 đảng viên học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; có thêm 5 đảng viên tốt nghiệp đào tạo thạc sĩ...

Đồng chí Phạm Duy Hùng cũng thẳng thắn chia sẻ: Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà Đảng bộ Sở cần rút kinh nghiệm, nhất là trong việc tham mưu xây dựng các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư; công tác quản lý một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do hiệu quả đạt được chưa cao... Vì thế, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở sẽ quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, nhằm tạo sức lan tỏa về ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của Sở.

Thu Hằng