Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên:
Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.T

Ngày 16-5, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Đại hội có trên 200 đại biểu trong Đảng bộ Công ty.

Theo đánh giá tại Đại hội, vượt lên những khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 137/137 xã có điện (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,96%. Trong nhiệm kỳ, sản lượng điện thương phẩm đạt mức tăng bình quân 10,5%/năm (vượt 0,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết); giá bán điện bình quân hàng năm đạt cao hơn kế hoạch giao là 4,2 đồng/kWh; doanh thu bán điện đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 19,8% (vượt 9,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ tổn thất điện năng giảm bình quân 0,23%/năm... Trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Công ty có 70 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng (vượt 16,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 100% các chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty quyết tâm phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của tỉnh. Công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 3-5%/năm; doanh thu tiền điện tăng bình quân 7-10%/năm; giá bán điện tăng bình quân 2 đồng/kWh/năm so với kế hoạch được giao; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7-10%/năm. Trong công tác xây dựng, phát triển Đảng, Đảng bộ Công ty phấn đấu có 10-12 đảng viên được kết nạp/năm; 100% các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 17 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXIII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty gồm 5 đồng chí; đồng chí Đinh Hoàng Dương, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XXII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

* Trong 2 ngày (15 và 16-5), Đảng bộ xã Tiên Hội (Đại Từ) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Tiên Hội đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đã đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, đạt 114,29% so với chỉ tiêu Nghị quyết; thu cân đối ngân sách bình quân tăng hàng năm 32,14 %/ năm, đạt 214,25%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78%; 97% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; diện tích cây ăn quả toàn xã là 95ha, đạt 146,15%; xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 3 tiêu chí còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2020; cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, xã Tiên Hội đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn xã; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu gắn với định hướng phát triển đô thị…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí.

Hồng Hà - Thu Huyền