Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp

Lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ đề thi đua là chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua phát động các cấp ủy cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, điều hành, vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua tạo chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả rõ rệt về chất lượng công vụ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với từng sự kiện, đợt thi đua, chuyên đề cụ thể. Khuyến khích các chi, đảng bộ cơ sở, các khối thi đua đăng ký thực hiện công trình chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Thúy Hằng