Nét mới trong công tác xây dựng Đảng

Nét mới trong công tác xây dựng Đảng Người dân xã Minh Tiến (Đại Từ) thi công tuyến đường bê tông liên xã Minh Tiến đi Phú Cường.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIII đến nay, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều điểm mới, cách làm sáng tạo, trong đó thể hiện rõ nét nhất trên 4 lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng (dự kiến đến tháng 8/2020, 30/30 xã, thị trấn kết nối phòng họp trực tuyến với huyện và tỉnh). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đại từ, giai đoạn 2016-2020” với nhiều giải pháp, cách làm mới phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Việc triển khai thực hiện Đề án bước đầu đã phát huy hiệu quả trong thực tế.

Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo tổ chức được 69 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên với tổng số 9.773 lượt. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử đảng bộ địa phương được quan tâm; lịch sử Đảng bộ huyện được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ và trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị thường xuyên trong toàn Đảng bộ huyện.

Xác định công tác cán bộ là gốc của mọi công việc, chính vì vậy mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định công tác cán bộ là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung vào việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó xác định luân chuyển ít nhất 6 đồng chí cán bộ từ huyện xuống làm cán bộ chủ chốt cấp xã... Đến nay, sau 5 năm, đã luân chuyển 17 cán bộ huyện về đảm nhiệm chức danh chủ chốt tại cơ sở; điều động 4 cán bộ cơ sở lên công tác tại các phòng, ban của huyện; luân chuyển ngang giữa xã với xã là 2 cán bộ. Qua đó đã tạo được những cách làm mới, sáng tạo, các địa phương có cán bộ luân chuyển đều có sự đổi thay tích cực, tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, tạo ra nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

Gắn với thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên tinh thần đúng người, đúng việc, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực vị trí việc làm, gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ và giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Đảng bộ huyện Đại Từ có 51 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó 28 đảng bộ xã, 02 đảng bộ thị trấn, với gần 9.300 đảng viên. Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò của đồng chí bí thư chi bộ. Đảng bộ huyện Đại Từ thường xuyên quan tâm duy trì tốt việc phân công các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện định kỳ tham gia sinh hoạt tại chi bộ nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành; thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đến tháng 3/2020, huyện có 222/403 xóm có trưởng xóm là đảng viên trong nhiệm kỳ đã kết nạp được gần 1.500 đảng viên, tăng 3,5% bình quân hằng năm; hoàn thành việc xóa 16 xóm ghép chi bộ, đến nay không còn xóm, tổ dân phố phải sinh hoạt chi bộ ghép…

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng đã thể hiện rõ nét và cụ thể nhất đó là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng khá; thu hút đầu tư ngoài ngân sách tăng cao; kết cấu hạ tầng trung tâm huyện, các xã, thị trấn được cải thiện rõ rệt, hoàn thành việc nâng cấp thị trấn Hùng Sơn lên đô thị loại 4... Kết quả quan trọng đó sẽ là những tiền đề thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ vững bước trên con đường xây dựng quê hương Đại Từ ngày càng giàu đẹp, là huyện nông thôn mới trước năm 2025 và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí chủ yếu theo tiêu chuẩn của thị xã.

Nguyễn Xuân Quang
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ