Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng

Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại Huyện ủy Đồng Hỷ, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Thị Thúy Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ (ảnh).

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua cấp ủy từ huyện đến cơ sở của huyện Đồng Hỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và sát với công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Các cuộc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đều chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm đối với các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sá. Đồng thời kỷ luật nghiêm đối với những đảng viên có vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo và tiếp công dân được cấp ủy các cấp quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới, Huyện ủy Đồng Hỷ đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra một số nội dung, như: Cần bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra ở Đảng bộ cơ sở có từ 300 đảng viên trở lên và đề nghị có phụ cấp cho các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thúy Nga đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đồng Hỷ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Huyện ủy Đồng Hỷ cần tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; làm tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng ủy ban kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát…

Trang Nhi