Nâng cao chất lượng bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực

Nâng cao chất lượng bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực Lãnh đạo Đảng bộ xã Tân Phú (Thị xã Phổ Yên) trao đổi với cấp ủy Chi bộ Vân Trai về những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Với cách làm quyết liệt, bám sát cơ sở, rõ người, rõ việc, các cấp ủy cơ sở đã tạo được sự chuyển biến mới, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016-2020”. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng, ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 21/12/2016, để triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án theo lộ trình; thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh (gồm 9 đồng chí) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, xác định nội dung công việc cụ thể Đề án và phân công trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị đến năm 2020.

Theo đó, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tích cực xây dựng chương trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng TCCSĐ; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các ban đảng ở cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Các huyện, thị, thành ủy đều phân công các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ các ban đảng, cấp uỷ cơ sở phân công cấp ủy viên, hằng tháng phải dành thời gian, bố trí lịch dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, đề xuất của đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, đồng thời uốn nắn, hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực tế tại Đảng bộ huyện Phú Bình chúng tôi nhận thấy, địa phương đã chủ động, tích cực thực hiện Đề án của tỉnh bằng việc cụ thể hóa 02 nghị quyết: Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 12/4/2016 của BCH Đảng bộ về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” và Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 10/10/2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016-2020”. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Dương Viết Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình cho biết: Mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra hàng năm có trên 90% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong 2 nghị quyết trên, Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Nhìn chung, các TCCSĐ đã có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt ở các cấp ủy, chi bộ đã có những bước tiến rõ rệt. Qua kiểm tra, hầu hết các chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ trong năm, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt khá đầy đủ, trong đó nhiều chi bộ tổ chức được ít nhất 2 kỳ sinh hoạt chuyên đề/năm. Kết quả phân loại tổ chức đảng, đảng viên 2 năm qua đều có trên 98% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu là 90%), trong đó trên 57% đạt trong sạch vững mạnh (chỉ tiêu là 50%); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 84% (chỉ tiêu là 80%).

Ở Đại Từ, Đề án số 06-ĐA/TU được Huyện ủy cụ thể hóa bằng Đề án số 03-ĐA/HU, với nội dung trọng tâm là giữ vững nền nếp, cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy và cấp ủy. Đến nay, Huyện ủy Đại Từ đã có quy định thống nhất thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ trong toàn huyện. Theo đó, các đảng bộ trực thuộc lựa chọn “cứng” một ngày trong tháng để chi bộ tổ chức họp định kỳ. Điều này mang đến nhiều thuận lợi, đó là bí thư chi bộ không phải mất công thông báo lịch họp, đảng viên đi làm ăn xa có thể chủ động sắp xếp công việc về dự họp. Ngoài ra, các ủy viên BCH đảng bộ xã, thị trấn được phân công phụ trách xóm cũng chủ động lịch xuống cơ sở kiểm tra và cùng dự họp với chi bộ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng TCCSĐ, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Nhiều đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Với các giải pháp thiết thực, công tác tạo nguồn cho Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Đề án số 06-ĐA/TU được ban hành chính là cụ thể hóa Nghị quyết số 22, Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên”. Qua 2 năm thực hiện, Đề án đã đạt kết quả tích cực, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém. Một số đảng bộ đã thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề như: Thành ủy Thái Nguyên với chuyên đề phát huy dân chủ xã, phường, thị trấn; Huyện ủy Phú Lương với chuyên đề các giải pháp xây dựng nông thôn mới; Huyện ủy Đại Từ với chuyên đề các giải pháp xây dựng chi bộ đảng ở xóm, tổ dân phố chưa có chi bộ; Huyện ủy Võ Nhai xây dựng chuyên đề về chính sách đãi ngộ cán bộ cơ sở, thực trạng và giải pháp… Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức mới cho đảng viên, tạo sự phong phú, hấp dẫn trong sinh hoạt đảng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

3 năm qua, số đảng viên kết nạp trong toàn Đảng bộ đều vượt chỉ tiêu Đề án đề ra. Cụ thể: Năm 2016 kết nạp được 3.733 đảng viên mới (bằng 4,31% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ tỉnh, vượt 0,81%); năm 2017 kết nạp 3.261 đảng viên mới (bằng 3,65%, vượt 0,15% kế hoạch). Năm 2018, kết nạp 3.570 đảng viên mới (bằng 3,89%, kế hoạch cả năm là 3,5%); nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ hiện nay lên là 91.714 đảng viên. Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, 2017 đạt và vượt chỉ tiêu Đề án: Năm 2016 có 92,9% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2017 có 94,5% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu Đề án có trên 80%).

 

Hằng Nga