Mạnh chi bộ, vững thôn xóm

Mạnh chi bộ, vững thôn xóm Buổi hội ý của cấp ủy Chi bộ xóm Làng Há có sự tham gia của đồng chí Hạc Văn Luận, Bí thư Đảng ủy xã Lam Vỹ.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn, Huyện ủy Định Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các chi bộ yếu kém. Qua đó từng bước khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển biến rõ nét ở cơ sở.

Ở xã Bình Thành, một trong những điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng là vực dậy các chi bộ hoạt động yếu. Kết thúc năm 2018, theo đánh giá Đảng bộ xã có 2 chi bộ chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ là Đầm Thị và Bản Tương. Ông La Tiến Chinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phân tích: Cả hai chi bộ này đều có địa bàn rộng, số lượng đảng viên ít và năng lực còn hạn chế nhất định. Đầm Thị có 5 đảng viên thì một người thuộc diện miễn sinh hoạt, bí thư chi bộ sức khỏe yếu không cáng đáng được công việc. Ở Bản Tương cũng chỉ có 4 đảng viên. Để khắc phục, giải pháp trước tiên mà Đảng ủy xã thực hiện là kiện toàn lại nhân sự ở chi bộ. Bí thư Chi bộ Đầm Thị Nguyễn Văn Hoa do sức khỏe yếu được cho nghỉ, thay thế là đồng chí Dương Văn Hoan, kiêm nhiệm luôn là công an viên. Chúng tôi phân công trực tiếp 2 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách xóm thường xuyên xuống cùng sinh hoạt và hỗ trợ khắc phục hạn chế, nhất là trong tổ chức các cuộc họp định kỳ và triển khai nghị quyết. Đặc biệt, trong thực hiện lộ trình giải thể chi bộ cơ quan xã, Bình Thành dự kiến sẽ chuyển về Đầm Thị và Bản Tương mỗi chi bộ từ 2-3 đảng viên để hỗ trợ cho cơ sở.

Đối với xã Lam Vỹ, năm vừa qua, Đảng bộ được cấp trên ghi nhận đạt trong sạch vững mạnh, tất cả chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. “Khi mỗi đảng viên trách nhiệm, chi bộ mạnh thì đảng bộ sẽ mạnh. Bí quyết của Lam Vỹ là phải sâu sát với cơ sở để có giải pháp phù hợp. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi khuyến khích thảo luận, tranh luận thẳng thắn trên cơ sở dân chủ. Khi nghị quyết được xây dựng trên cơ sở đồng thuận, nhất trí cao thì việc triển khai sẽ rất thuận lợi” - ông Hạc Văn Luận, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ. Ở Lam Vỹ, các chi bộ đã cụ thể hóa nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bằng mục tiêu 4 tốt là: “trách nhiệm tốt - chất lượng sinh hoạt tốt - tự phê bình và phê bình tốt - đoàn kết, kỷ luật tốt”. Đảng ủy xã cũng tăng cường kiểm tra chế độ sinh hoạt và việc thực hiện các nghị quyết. Qua đó kịp thời chỉ ra cho chi bộ những tồn tại, hạn chế; định hướng nội dung, phương thức đổi mới trong sinh hoạt và chỉ đạo điều hành. Ông Lôi Đình Điểm, Bí thư Chi bộ Làng Cỏ, xã Lam Vỹ cho rằng: Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên là rất cần thiết, giúp cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm và kịp thời khắc phục những điểm còn yếu kém.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Định Hóa có 59 tổ chức cơ sở đảng với tổng số gần 7.500 đảng viên, phần lớn đang sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, điểm khó khăn ở các chi bộ khu vực nông thôn là địa bàn rộng, số lượng đảng viên ít (nhiều chi bộ chỉ vừa đủ 3 đảng viên). Do vậy, song song với việc giảm chi bộ sinh hoạt ghép, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hướng tới mục tiêu vững chi bộ, mạnh thôn xóm. Trong đó, trọng tâm nhất là khắc phục tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, đơn điệu. Ở các chi bộ cơ sở, nội dung bắt buộc là tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi bộ cho đảng viên đăng ký những việc sẽ làm trong năm, từ đó có cơ sở kiểm điểm và nhận xét theo từng tháng.

Để kiểm tra và hướng dẫn thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, Huyện ủy yêu cầu thành viên ban chấp hành đảng ủy xã phụ trách chi bộ phải tham dự đầy đủ các buổi họp. Đồng thời tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ trình tự các bước tổ chức một buổi họp, cách ghi nghị quyết và biên bản cuộc họp. Với đặc thù vùng nông thôn, trình độ đảng viên còn thấp nên ở một số xã thực hiện xây dựng các mẫu báo cáo, biên bản sẵn để chi bộ thực hiện theo nhằm hạn chế thiếu sót các nội dung. Riêng với chi bộ yếu hoặc thường xuyên chỉ hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy xã tăng cường cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ trong việc tổ chức sinh hoạt, xây dựng nghị quyết và triển khai các hoạt động theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Nhờ vậy, tỷ lệ chi bộ yếu kém trên địa bàn huyện ngày càng giảm. Kết quả năm 2018 chỉ có dưới 5% số chi bộ bị xếp loại không hoàn thành và hoàn thành nhiệm vụ.

 Ông Đàm Tiến Niên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa cho biết: Thực hiện  lộ trình sáp nhập xóm, tổ dân phố không đủ điều kiện theo chỉ đạo của Trung ương, thời gian tới Định Hóa sẽ khắc phục được tình trạng nhiều chi bộ nông thôn có rất ít đảng viên. Thêm nữa, việc giải thể các chi bộ đảng cơ quan xã cũng giúp tăng cường đảng viên về cơ sở. Đến nay, Định Hóa đã cơ bản giải thể xong chi bộ cơ quan cấp xã, những đảng viên này sẽ chuyển về sinh hoạt ở nơi cư trú hoặc ưu tiên bổ sung cho các chi bộ thuộc diện yếu, ít đảng viên. Do vậy, nội dung kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn sẽ tiếp tục được quan tâm hơn nữa.

Nhị Hà