Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra

Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới của Chi bộ UBKT Tỉnh ủy.

Ngày 28-5, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, lãnh đạo cơ quan và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh để chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan chủ trì, phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan tiến hành 28 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát chuyên đề (tăng 10 cuộc kiểm tra 4 cuộc giám sát so với nhiệm kỳ trước); kết nạp 7 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra trước 1 năm; hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15-20% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ UBKT Tỉnh ủy phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình; 100% các phòng nghiệp vụ đạt tập thể lao động tiên tiến; 100% cán bộ quy hoạch lãnh đạo từ phó trưởng phòng có trình độ trung cấp lý luận trở lên và 100% cán bộ nghiệp vụ được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới và 2 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

* Cùng ngày, Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong công tác xây dựng, phát triển Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch công tác năm để chỉ đạo thống nhất trên toàn ngành THADS tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chỉ tiêu được giao. Đồng thời, Chi bộ đã chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc tích cực, tập trung thi hành phần dân sự trong các bản án kinh tế - tham nhũng, các vụ án trọng điểm, các vụ án có lượng tiền lớn, phức tạp, khiếu kiện kéo dài. Trong thời gian qua, những vụ việc có điều kiện thi hành đã được thi hành triệt để, hiệu quả. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, làm rõ một số hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đại hội đề ra các chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khoá mới; đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ phường Bách Quang (T.P Sông Công) tổ chức Đại hội lần thức XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng thứ 34/35 trực thuộc Thành ủy Sông Công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong 5 năm qua, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và thống nhất các chỉ tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ trước được thực hiện đạt và vượt kế hoạch: cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, dẫn đầu là công nghiệp; dù diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp để phục vụ các dự án nhưng sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt bình quân 2.759 tấn/năm, vượt 4,88% chỉ tiêu; tổng thu cân đối ngân sách tăng bình quân 22,49%/năm… Phường tiếp tục khẳng định vai trò là địa phường trọng điểm về phát triển công nghiệp của T.P Sông Công với 66 doanh nghiệp (tăng 20% so với năm 2015) và 111 hộ kinh doanh dịch vụ. 

Sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với 12 chỉ tiêu chính; 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh việc tập trung phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư (là những lĩnh vực thế mạnh của địa phương bởi có Khu Công nghiệp Sông Công I). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Giang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm P.V