La Bằng: 100% chi bộ đã tổ chức đại hội

Đảng ủy xã La Bằng (Đại Từ) là đơn vị được Tỉnh ủy chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp xã. Đảng bộ có 205 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Đến nay, 100% chi bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội các chi bộ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2022, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã La Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua Đại hội, các chi bộ đã bầu cấp ủy. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, việc tín nhiệm các đồng chí bầu vào cấp ủy các chi bộ đều được thực hiện đúng điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào giữa tháng 2-2020. Hiện nay, xã đang gấp rút thực hiện việc chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp xã.

Hải Hằng