Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW

Tiếp tục chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều ngày 12-9, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 2/11/2016 “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh hiện có 15 đảng bộ cơ sở. Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Đảng ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch quán triệt, tổ chức, triển khai và có giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong toàn Đảng bộ; tăng cường sức chiến đấu của Đảng và lực lượng vũ trang tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp cũng đã thực hiện kiểm tra với 7 tổ chức đảng và trên 190 lượt đảng viên; thực hiện giám sát thường xuyên tại 100% tổ chức đảng, đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và gần 50 đảng viên. Qua KTGS cho thấy các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS; chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên được kiểm tra, góp phần tạo chuyển biến tích cực về công tác KTGS. Tuy nhiên, việc KTGS ở một số chi, đảng bộ hiệu quả chưa cao; quy trình thực hiện KTGS tại một số cấp ủy còn hạn chế…

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh làm rõ một số nội liên quan đến việc triển khai các văn bản, chỉ thị mới về công tác KTGS đến chi, đảng bộ trực thuộc; công tác KTGS tại các chi, đảng bộ cơ sở; kết quả thực hiện đề án so với nhiệm kỳ trước; việc gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện đề án của Đảng ủy Quân sự tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS, tăng cường hơn nữa việc KTGS thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; chủ động nắm tình hình của cán bộ, đảng viên để tổ chức KTGS; tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác KTGS; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo… Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, sớm hoàn thiện báo cáo để gửi về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hằng Nga