Kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý về đất đai

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý về đất đai

Ngày 10-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 14. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự họp có các đồng chí ủy viên của UBKT Tỉnh ủy (ảnh).

Tại Phiên họp thường kỳ, các đồng chí ủy viên của UBKT Tỉnh ủy đã xem xét 3 nội dung, gồm: Kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Sông Công; kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên; kết quả giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và các đồng chí phó bí thư, chủ tịch UBND 9 huyện, thành, thị.

Sau khi nghe đại diện các trưởng đoàn báo cáo 3 nội dung nêu trên, các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận làm rõ một số vấn đề.

Đối với nội dung tố cáo đồng chí Ngô Mạnh Hùng, UBKT Tỉnh ủy xác định có vi phạm trong việc sử dụng mạng xã hội và một số nội dung khác nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Về nội dung sử sụng tài chính Đảng tại Thị ủy Phổ Yên, UBKT Tỉnh ủy xác định có vi phạm, giao cho Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Thường trực Thị ủy, các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xem xét kết quả giám sát chuyên đề quản lý quỹ đất công tại 9 huyện, thành, thị trong tỉnh, UBKT Tỉnh ủy xác định đều có vi phạm, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm nội dung mà các đoàn giám sát đã chỉ ra.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 14, đồng chí Nguyễn Văn Khoa đề nghị các đoàn kiểm tra, giám sát cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các ủy viên dự họp, hoàn thiện nội dung kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

Đối với công tác quản lý quỹ đất công tại các địa phương trong tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên tiếp tục thảo luận, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cá nhân để xem xét xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Văn Hiến