Khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

Năm 2020, Đảng bộ T.P Thái Nguyên đề ra chỉ tiêu kết nạp 450 đảng viên mới. Nhưng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Thành phố mới kết nạp đảng viên cho 360 quần chúng ưu tú (bằng 80% kế hoạch). Hiện, các đơn vị đang thẩm định, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp Đảng cho gần 40 quần chúng.

Đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên của cấp ủy một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Mặt khác, do nguồn để phát triển Đảng một số năm gần đây giảm dần, nhất là khu vực địa bàn dân cư, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và lực lượng lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị bị cắt giảm cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả công tác phát triển đảng viên trong năm.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 380 đảng viên mới. Nhằm khắc phục tình trạng khó khăn ở công tác kết nạp đảng viên mới cũng như nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy hiện đang xây dựng đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành triển khai thực hiện thời gian tới.

Duy Phương