Đảng bộ huyện Phú Lương:
Khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên Huyện Phú Lương yêu cầu hàng năm các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú với chi bộ để xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương, tính đến hết tháng 11, toàn huyện mới kết nạp được 96 đảng viên (chỉ tiêu đề ra năm 2020 là 140 người). Đối với đảng bộ các xã, thị trấn, chỉ có Phú Đô và Yên Lạc hoàn thành kế hoạch, còn lại cơ bản các địa phương đều đạt rất thấp. Bởi vậy, dự báo từ nay đến cuối năm, huyện khó hoàn thành được chỉ tiêu này.

Đơn cử như, Đảng bộ xã Phủ Lý chỉ tiêu đề ra năm 2020 là kết nạp 6 đảng viên, nhưng đến nay mới kết nạp được 1 đảng viên. Hiện, Chi bộ xóm Na Mọn đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng với một đoàn viên là giáo viên hợp đồng của Trường Tiểu học xã Ôn Lương, hộ khẩu thường trú ở xóm. Đồng chí Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Năm 2019, xã cũng không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng (đạt 4/7 đảng viên). Khắc phục khó khăn từ việc thiếu nguồn kết nạp đảng viên mới, từ năm tới, Đảng bộ xã sẽ siết chặt việc rà soát các quần chúng ưu tú, chọn cử, bồi dưỡng, song song với việc vận động, giúp đỡ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ.

Cũng trong tình trạng khó khăn như Phủ Lý, năm nay, Đảng bộ xã Ôn Lương đề ra chỉ tiêu phát triển 7 đảng viên mới, song đến nay, xã mới kết nạp được 1 người. Đồng chí Phan Thanh Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông tin: Hiện, có 6 người đã học xong lớp cảm tình Đảng, Chi bộ xóm Na Tủn và Na Pặng đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng, số còn lại chưa có nguyện vọng vào Đảng. Nếu thuận lợi, cuối năm nay 2 quần chúng này được kết nạp, xã vẫn chưa hoàn thành 50% chỉ tiêu. Công tác phát triển đảng viên mới ở xã quả thực gặp nhiều khó khăn. Đầu tháng 12 này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp, triển khai kế hoạch phát triển đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, chủ động tìm những các giải pháp để tháo gỡ việc thiếu nguồn kết nạp Đảng.

Không riêng Phủ Lý, Ôn Lương, việc thiếu nguồn phát triển đảng viên mới đang là tình trạng chung ở các chi, đảng bộ của huyện Phú Lương, nhất là ở đảng bộ các xã, thị trấn. Đồng chí Mông Chí Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hiện, nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ phòng, ban thuộc huyện không còn do thực hiện tinh giản biên chế, cắt giảm hợp đồng lao động. Qua rà soát của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến hết tháng 10, có 12 đơn vị hết nguồn (100% cán bộ, công chức, viên chức đều là đảng viên); 28 đơn vị có quần chúng học học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp (236 người). Tuy nhiên, nhiều người không có nguyện vọng vào Đảng, nhất là quần chúng trong độ tuổi lao động ở đi làm ăn xa.

Chính vì vậy, việc phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp đảng viên mới tăng 2,5% hằng năm so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện là 5.600 người). Từ thực tế này, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy khảo sát nguồn phát triển đảng ở 55 chi, đảng bộ cơ sở, triển khai kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, toàn Đảng bộ huyện phấn đấu hằng năm kết nạp từ 140 đảng viên mới trở lên, trong đó có 65% trở lên do tổ chức Đoàn cơ sở giới thiệu, 15% trở lên do Công đoàn cơ sở giới thiệu. Mỗi đảng bộ xã, thị trấn phấn đấu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi chi bộ cơ sở (có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên) phấn đấu hằng năm kết nạp ít nhất 1 đảng viên mới trở lên.

Huyện cũng yêu cầu hàng năm các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (như đoàn thanh niên, công đoàn, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ…) chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở lựa chọn, giới thiệu ít nhất 200 đoàn viên, hội viên ưu tú với chi bộ để xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phải được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu của huyện đề ra, yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi, đảng bộ, phải có số lượng cụ thể và giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc. Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các chi bộ xóm, phố, các doanh nghiệp, trường học, trạm y tế và nơi có ít đảng viên; đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên, chủ doanh nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp đại học, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở lại địa phương…

Linh Lan