Kết nạp 224 đảng viên mới

Những năm qua, Đảng ủy Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó công tác phát triển đảng viên mới so với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được đánh giá cao.

Đảng ủy Công ty đã có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tích cực tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.
 
Hằng năm, Công ty có hàng chục đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, nhân công lao động, cải thiện môi trường làm việc với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, các phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể đã giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú để tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp. 5 năm qua, Đảng ủy Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 255 quần chúng ưu tú; đã kết nạp được 224 đảng viên mới, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 8,2% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Hằng Nga