Huyện ủy Võ Nhai: Giao ban các chi, đảng bộ trực thuộc

Sáng 22-3, Thường trực Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị giao ban các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quý I năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I của các chi, đảng bộ. Theo đó, trong quý I, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quan đơn vị, địa phương tích cực thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị...

Hội nghị đã được nghe 11 ý kiến phát biểu phản ánh, kiến nghị của các chi bộ, đảng bộ về các vấn đề: Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở; những khó khăn trong quản lý đất đai; công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật qua địa bàn; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; chủ trương sáp nhập xóm, bản của huyện trong thời gian tới; bổ sung, kiện toàn cán bộ ở một số xã...

Lãnh đạo Huyện ủy đã tiếp thu và trực tiếp trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Một số vấn đề phản ánh sẽ được Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục giải quyết trong quý II.

Đức Anh